შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
„ვაზისა და ხეხილის კომპლექსური დაცვა

„ვაზისა და ხეხილის კომპლექსური დაცვა

ლევან ტიელიძის პრეზენტაცია ,,საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი’’

ლევან ტიელიძის პრეზენტაცია ,,საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი’’

ეკრანის ტიპის ამოცანები  ანიზოტროპული მაქსველის განტოლებებისათვის

ეკრანის ტიპის ამოცანები ანიზოტროპული მაქსველის განტოლებებისათვის

„ნანოცეოლითური სორბენტების შექმნის მეცნიერული საფუძვლების განვითარება“

„ნანოცეოლითური სორბენტების შექმნის მეცნიერული საფუძვლების განვითარება“

სამოგზაურო გრანტი - ნანული ნინაშვილი

სამოგზაურო გრანტი - ნანული ნინაშვილი

სამოგზაურო გრანტი - დავით გიგინეიშვილი

სამოგზაურო გრანტი - დავით გიგინეიშვილი

ლაშა ასანიძის გამოფენა -  „იდუმალი მიწისქვეშა სამყარო“

ლაშა ასანიძის გამოფენა - „იდუმალი მიწისქვეშა სამყარო“