შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
Landsliding near Enguri dam (Caucasus, Georgia) and possible 1 	seismotectonic effects

Landsliding near Enguri dam (Caucasus, Georgia) and possible 1 seismotectonic effects

Active inversion tectonics, simple shear folding and back -thrusting at Rioni Basin, Georgia

Active inversion tectonics, simple shear folding and back -thrusting at Rioni Basin, Georgia

Some results of study of variations of light ions concentration and their connections with the ionizing radiation and sub-micron aerosol content in ai ...

Some results of study of variations of light ions concentration and their connections with the ionizing radiation and sub-micron aerosol content in ai ...

REVIEW OF THE GENUS CRYPTOPHAGUS HERBST, 1863 (COLEOPTERA CRYPTOPHAGIDAE) FROM GEORGIA

REVIEW OF THE GENUS CRYPTOPHAGUS HERBST, 1863 (COLEOPTERA CRYPTOPHAGIDAE) FROM GEORGIA

CONTRIBUTION TO THE APHID FAUNA (HEMIPTERA APHIDOIDEA) OF KHEVI FLORISTIC REGION (EASTERN GEORGIA)

CONTRIBUTION TO THE APHID FAUNA (HEMIPTERA APHIDOIDEA) OF KHEVI FLORISTIC REGION (EASTERN GEORGIA)

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენციის მასალები

ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენციის მასალები

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი

ძალაუფლების დანაწილებისა და  „კონტროლისა და ბალანსის" კონცეფცია

ძალაუფლების დანაწილებისა და „კონტროლისა და ბალანსის" კონცეფცია

ძალაუფლების დანაწილება და „კონტროლისა და ბალანსის“ პრინციპები საქართველოში

ძალაუფლების დანაწილება და „კონტროლისა და ბალანსის“ პრინციპები საქართველოში

ნაციონალური და რელიგიურ-ნაციონალური დისკუსიები საქართველოში

ნაციონალური და რელიგიურ-ნაციონალური დისკუსიები საქართველოში

სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ არსებული დისკუსიები

სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ არსებული დისკუსიები