შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
Seasonal migration and symbolic power: the case of Muslim Meskhetians from Nasakirali

Seasonal migration and symbolic power: the case of Muslim Meskhetians from Nasakirali

რელიგია ყოველდღიურობაში

რელიგია ყოველდღიურობაში

საქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების და XVII-XIX საუკუნეების  გადასახლებულ ქართველთა ხალხური მუსიკის  შესწავლის პრობლემები

საქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების და XVII-XIX საუკუნეების გადასახლებულ ქართველთა ხალხური მუსიკის შესწავლის პრობლემები

ქართული ეროვნული სამოსის ილუსტრირებული ცნობარი

ქართული ეროვნული სამოსის ილუსტრირებული ცნობარი

xx საუკუნის ხელოვნება და მისი ისტორიული კონტექსტი

xx საუკუნის ხელოვნება და მისი ისტორიული კონტექსტი

კოლხური გვარსახელის გენეზისი მრუდე სარკეში

კოლხური გვარსახელის გენეზისი მრუდე სარკეში

Elsevier–ის მიერ დაბეჭდილი მონოგრაფია

Elsevier–ის მიერ დაბეჭდილი მონოგრაფია

ყველაფერი ნივრის შესახებ

ყველაფერი ნივრის შესახებ

საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი’

საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი’

საქართველოს კარსტული მღვიმეების უხერხელო ცხოველების ანოტირებული სია

საქართველოს კარსტული მღვიმეების უხერხელო ცხოველების ანოტირებული სია

საქართვრლოს ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა

საქართვრლოს ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა

მშენებელი ოსტატები  შუა საუკუნეების საქართველოში

მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში