შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
კუნელი (CRATAEGUS L.), ჯუმბერ ლომიძე, როზა ბიძინაშვილი, ჯემალ ნაკაიძე

კუნელი (CRATAEGUS L.), ჯუმბერ ლომიძე, როზა ბიძინაშვილი, ჯემალ ნაკაიძე

თბილისის მიდამოებში მოზარდი სამკურნალო სარეველა მცენარეები, რ. ბიძინაშვილი, მ. ელბაქიძე, ნ. ცხადაძე, ხ. ხაიკაშვილი

თბილისის მიდამოებში მოზარდი სამკურნალო სარეველა მცენარეები, რ. ბიძინაშვილი, მ. ელბაქიძე, ნ. ცხადაძე, ხ. ხაიკაშვილი

საიდუმლოდ შენახული ქართული საგანძური (ოქსფორდის ბოდლის ბიბლიოთეკის უორდროპის კოლექციის კუთვნილი მასალები), შორენა ბორაშვილი - შტოიერი

საიდუმლოდ შენახული ქართული საგანძური (ოქსფორდის ბოდლის ბიბლიოთეკის უორდროპის კოლექციის კუთვნილი მასალები), შორენა ბორაშვილი - შტოიერი

შოთა რუსთაველის ”ვეფხისტყაოსანი” და ბერძნული რომანი, მაია კაკაშვილი

შოთა რუსთაველის ”ვეფხისტყაოსანი” და ბერძნული რომანი, მაია კაკაშვილი

სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ არსებული დისკურსები, თამარ ჩარკვიანი

სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ არსებული დისკურსები, თამარ ჩარკვიანი

პოლიტიკური დაპირისპირებები და ეროვნული ხელისუფლების დამხობა საქართველოში (1987-1992 წ.წ.), დიმიტრი შველიძე

პოლიტიკური დაპირისპირებები და ეროვნული ხელისუფლების დამხობა საქართველოში (1987-1992 წ.წ.), დიმიტრი შველიძე

ბიზნეს - ანგელოზები, შოთა შაბურიშვილი

ბიზნეს - ანგელოზები, შოთა შაბურიშვილი

სალმონელოზები

სალმონელოზები

როგორ ვიპოვოთ კანონზომიერება

როგორ ვიპოვოთ კანონზომიერება

Скалярные поля анизотропных, неоднородных средах

Скалярные поля анизотропных, неоднородных средах

განახლებადი ენერგორესურსების კომპლექსური კვლევა საქართველოს მაღალმთიან არაელექტროფიცირებულ სოფლებში

განახლებადი ენერგორესურსების კომპლექსური კვლევა საქართველოს მაღალმთიან არაელექტროფიცირებულ სოფლებში

უხერხემლო ცხოველები - ურბანიზებული გარემოს ბიოინდიკატორები

უხერხემლო ცხოველები - ურბანიზებული გარემოს ბიოინდიკატორები