შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
”საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო”

”საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო”

”აჭარის ლივის ვრცელი და მოკლე დავთრები”

”აჭარის ლივის ვრცელი და მოკლე დავთრები”

”საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია”

”საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია”

”ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX ს. -XXI ს.-ის დასაწყისში)”

”ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX ს. -XXI ს.-ის დასაწყისში)”

”იმერეთის სამეფოს გაუქმება,1819-1920 წლების აჯანყება და იმერეთის ბაგრატიონები”

”იმერეთის სამეფოს გაუქმება,1819-1920 წლების აჯანყება და იმერეთის ბაგრატიონები”

”ანტისაბჭოური სიტყვიერება”

”ანტისაბჭოური სიტყვიერება”

”სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი”

”სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი”

”თანამედროვე საფორტეპიანო შემსრულებლობა ზოგადკულტურულ კონტექსტში”

”თანამედროვე საფორტეპიანო შემსრულებლობა ზოგადკულტურულ კონტექსტში”

”პოლიფენოლებით მდიდარი ქართული სანელებლები”

”პოლიფენოლებით მდიდარი ქართული სანელებლები”

თეოფილაქტე ბულგარელი ”თარგმანებაი ლუკას სახარებისაი”

თეოფილაქტე ბულგარელი ”თარგმანებაი ლუკას სახარებისაი”

ოთხთავის ქართული თარგმანის ერთ-ერთი უძველესი რედაქცია

ოთხთავის ქართული თარგმანის ერთ-ერთი უძველესი რედაქცია

ქართული ფსალმუნის სიმფონია

ქართული ფსალმუნის სიმფონია