შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2016 წლის ანგარიში

კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2016 წლის ანგარიში

საერთაშორისო კონფერენცია

საერთაშორისო კონფერენცია

“საქართველოში კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით ახალი სამშენებლო კლიმატური ნორმების დადგენა“

“საქართველოში კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით ახალი სამშენებლო კლიმატური ნორმების დადგენა“

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 22 მარტის N18 ბრძანებაში ცვლილების შესვლის შესახებ

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 22 მარტის N18 ბრძანებაში ცვლილების შესვლის შესახებ

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის (STCU) გრანტის მაძიებელთა საყურადღებოდ

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის (STCU) გრანტის მაძიებელთა საყურადღებოდ

2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსში –  „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“  მონაწილეობის  მსურველთა საყურ ...

2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ მონაწილეობის მსურველთა საყურ ...

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 24 მარტის N 21 ბრძანებაში ცვლილება

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 24 მარტის N 21 ბრძანებაში ცვლილება

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების მსურველთა საურადღებოდ!

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების მსურველთა საურადღებოდ!

გრანტიორთა საყურადღებოდ!

გრანტიორთა საყურადღებოდ!

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დელეგაციის ვიზიტი

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დელეგაციის ვიზიტი

მემორანდუმი გაფორმდა ფონდსა და მოლდოვას მეცნიერებათა აკადემიას შორის

მემორანდუმი გაფორმდა ფონდსა და მოლდოვას მეცნიერებათა აკადემიას შორის