შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების მოპოვების მსურველთა საყურადღებოდ!

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების მოპოვების მსურველთა საყურადღებოდ!

ფონდი აცხადებს ,,შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ კონკურსს

ფონდი აცხადებს ,,შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ კონკურსს

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტი  Advanced Grants

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტი Advanced Grants

ფონდი აცხადებს მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

ფონდი აცხადებს მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის # 71 ბრძანებაში

ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის # 71 ბრძანებაში

SRNSF-DAAD-ის სტიპენდიატების დაჯილდოვება

SRNSF-DAAD-ის სტიპენდიატების დაჯილდოვება

გამოკითხვის შედეგები: სამეცნიერო თანამშრომლობა ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის

გამოკითხვის შედეგები: სამეცნიერო თანამშრომლობა ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის 2017 წლის კონკურსზე მოხსნილი პროექტები

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის 2017 წლის კონკურსზე მოხსნილი პროექტები

რექტორთა საბჭოს შეხვედრა

რექტორთა საბჭოს შეხვედრა

2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსის –  „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“  საბოლოო შედეგები

2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ საბოლოო შედეგები

ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს