შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

ORAU-ს ვიცე პრეზიდენტის, ტონი ლესტერის ვიზიტი

ORAU-ს ვიცე პრეზიდენტის, ტონი ლესტერის ვიზიტი

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსის შედეგები

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგები

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

ფონდი აცხადებს სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების კონკურსს

ფონდი აცხადებს სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების კონკურსს

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „CASI“-სა და  „PE2020“ პროექტების ფარგლებში დაგეგმილი ერთობლივი კონფერენციის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „CASI“-სა და „PE2020“ პროექტების ფარგლებში დაგეგმილი ერთობლივი კონფერენციის შესახებ

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის პროექტების საბოლოო ქულის გამოთვლის წესი

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის პროექტების საბოლოო ქულის გამოთვლის წესი

საკონსულტაციო დღეები

საკონსულტაციო დღეები

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის მიმღებებმა დამატებით დაფინანსება მიიღეს ინოვაციისათვის

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის მიმღებებმა დამატებით დაფინანსება მიიღეს ინოვაციისათვის

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას „ნოვატორ ქალბატონებისთვის ევროკავშირის ჯილდოს“ შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას „ნოვატორ ქალბატონებისთვის ევროკავშირის ჯილდოს“ შესახებ