შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
გამოკითხვა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროსთან დაკავშირებით

გამოკითხვა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროსთან დაკავშირებით

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  განცხადება

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის განცხადება

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

შეხვედრა სტუდენტებთან

შეხვედრა სტუდენტებთან

ფონდი აცხადებს „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ 2017 წლის  კონკურსს

ფონდი აცხადებს „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ 2017 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს

ევროპული კვლევების საბჭოს სამეცნიერო კონფერენციის პირდაპირი ეთერი

ევროპული კვლევების საბჭოს სამეცნიერო კონფერენციის პირდაპირი ეთერი

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 7 ივლისის №140 ბრძანებაში

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 7 ივლისის №140 ბრძანებაში

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

ვროპული კვლევების საბჭო (ERC) ათი წლის იუბილეს აღნიშნავს

ვროპული კვლევების საბჭო (ERC) ათი წლის იუბილეს აღნიშნავს

IncoNet EAP პროექტის შეფასება

IncoNet EAP პროექტის შეფასება

ფონდი აცხადებს დოქტორანტურის საგანამანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს დოქტორანტურის საგანამანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს