შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

კვლევების ხელშეწყობის საკონკურსო პროგრამების საკონსულტაციო დღეების პრეზენტაცია და ხშირად დასმული კითხვები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  მიერ ჩატარებული სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის საკონკურსო პროგრამების (ფუნდამენტური კვლევები; გამოყენებითი კვლევები; კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით) საკონსულტაციო დღეებზე გამართული პრეზენტაცია.

დავით ჩეჩელაშვილის (GITA -ს კონსულტანტი კომერციალიზაციის საკითხებში)  პრეზენტაცია.

 

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის საკონსულტაციო დღეებზე ხშირად დასმული კითხვები.

 

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის საკონსულტაციო დღეებზე ხშირად დასმული კითხვები.

 

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის საკონსულტაციო დღეებზე ხშირად დასმული კითხვები.