შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებულთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებულთა საყურადღებოდ!

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

რუსთაველის ფონდის გენერალური დირექტორის შეხვედრა  საბუნებისმეტყველო მიმართულების კვლევით ინსტიტუტებთან

რუსთაველის ფონდის გენერალური დირექტორის შეხვედრა საბუნებისმეტყველო მიმართულების კვლევით ინსტიტუტებთან

ფონდის გენერალური დირექტორის შეხვედრა სოხუმის უნივერსიტეტში

ფონდის გენერალური დირექტორის შეხვედრა სოხუმის უნივერსიტეტში

2019 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2019 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

  ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტების 2019 წლის  კონკურსის  მონაწილეთა საყურადღებოდ!

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტების 2019 წლის კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილე ...

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილე ...

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილე ...

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილე ...

ელდარ მამისთვალიშვილის საიუბილეო საღამო

ელდარ მამისთვალიშვილის საიუბილეო საღამო

შეხვედრა ახალგაზრდა მეცნიერების კონკურსში გამარჯვებულებთან

შეხვედრა ახალგაზრდა მეცნიერების კონკურსში გამარჯვებულებთან

დაფინანსების წესი

დაფინანსების წესი

პრეზენტაცია   „საქართველოს მეცნიერების ევროპულ სივრცეში ინტეგრირების ახალი ეტაპი - ახალი შესაძლებლობები მეცნიერებისთვის”

პრეზენტაცია „საქართველოს მეცნიერების ევროპულ სივრცეში ინტეგრირების ახალი ეტაპი - ახალი შესაძლებლობები მეცნიერებისთვის”