შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ფიზიკის 52-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადა IPHO 2022

ფიზიკის 52-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადა IPHO 2022

ქიმიის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადა IChO 2022

ქიმიის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადა IChO 2022

 Twinning პროექტის - “ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის” მმართველი კომიტეტის მორიგი შეხვედრა

Twinning პროექტის - “ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის” მმართველი კომიტეტის მორიგი შეხვედრა

2022 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით  დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2022 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

მათემატიკის რიგით 63-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

მათემატიკის რიგით 63-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში დარეგისტრირებული პროექტების საბოლოო ქულის დაანგარიშების და დაფინანსების წესი

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში დარეგისტრირებული პროექტების საბოლოო ქულის დაანგარიშების და დაფინანსების წესი

2022 წლის ,,მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის" საბოლოო შედეგები

2022 წლის ,,მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის" საბოლოო შედეგები

2022 წლის ,,მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის" პირველი ეტაპის შედეგები

2022 წლის ,,მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის" პირველი ეტაპის შედეგები

2022 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები!

2022 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები!

გამოვლინდა „სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყ ...

გამოვლინდა „სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყ ...

ფონდის კონკურსებში მონაწილეთა საყურადღებოდ!!!

ფონდის კონკურსებში მონაწილეთა საყურადღებოდ!!!