შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ფონდი აცხადებს საკონფერენციო გრანტების 2024 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს საკონფერენციო გრანტების 2024 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს  2024 წლის სამეცნიერო პოპულარული, შემეცნებითი ფილმების შექმნის მხარდაჭერის საგრანტო კონკურს

ფონდი აცხადებს 2024 წლის სამეცნიერო პოპულარული, შემეცნებითი ფილმების შექმნის მხარდაჭერის საგრანტო კონკურს

2024 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისთვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების შერჩევის მიზნით ჩატარებულ შესარჩევ ტურებზე მიღებული შეფასებისა  ...

2024 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისთვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების შერჩევის მიზნით ჩატარებულ შესარჩევ ტურებზე მიღებული შეფასებისა ...

2024 წლის სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრ ...

2024 წლის სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრ ...

2024 წლის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრან ...

2024 წლის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრან ...

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და   მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელთა  შეხვედრა

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელთა შეხვედრა

ფონდი აცხადებს 2024 წლის შავი ზღვისა და ზღვისპირა რეგიონის კვლევების საგრანტო კონკურსს - „შავი ზღვის ლურჯი განვითარება“

ფონდი აცხადებს 2024 წლის შავი ზღვისა და ზღვისპირა რეგიონის კვლევების საგრანტო კონკურსს - „შავი ზღვის ლურჯი განვითარება“

რუსთაველის ფონდმა  ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის  წარმომადგენლებს უმასპინძლა

რუსთაველის ფონდმა ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის წარმომადგენლებს უმასპინძლა

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პ ...

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პ ...

სემინარი „დიასპორის როლი ქართული მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციასა და პოპულარიზაციაში“

სემინარი „დიასპორის როლი ქართული მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციასა და პოპულარიზაციაში“

 სემინარი  „ღია მეცნიერების როლი სამეცნიერო დიპლომატიის განვითარებაში“

სემინარი „ღია მეცნიერების როლი სამეცნიერო დიპლომატიის განვითარებაში“

სიმპოზიუმი „სამეცნიერო დიპლომატია მშვიდობისა და განვითარებისათვის“

სიმპოზიუმი „სამეცნიერო დიპლომატია მშვიდობისა და განვითარებისათვის“