შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
 ფონდის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 11 აპრილის  №56 ბრძანებაში ცვლილება

ფონდის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 11 აპრილის №56 ბრძანებაში ცვლილება

2022 წლის ქიმიის 54 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2022 წლის ქიმიის 54 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ქიმიის 54 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

ქიმიის 54 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

მათემატიკის 2022 წლის 63-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

მათემატიკის 2022 წლის 63-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამი ...

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამი ...

2022 წლის ფიზიკის 52-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2022 წლის ფიზიკის 52-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ფიზიკის 52- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

ფიზიკის 52- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

2022 წლის მათემატიკის 63 -ე საერთაშორისო სასწავლო  ოლიმპიადებისათვის  შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2022 წლის მათემატიკის 63 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

იმუნოლოგიისა   და  კორონავირუსის საკითხებზე საერთაშორისო კონგრესი მიმდინარეობს

იმუნოლოგიისა და კორონავირუსის საკითხებზე საერთაშორისო კონგრესი მიმდინარეობს

რუსთაველის ფონდი ISTC-ის და STCU -ს მმართველი საბჭოების სხდომაში მონაწილეობს

რუსთაველის ფონდი ISTC-ის და STCU -ს მმართველი საბჭოების სხდომაში მონაწილეობს

2022 წლის კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის საბოლოო  ...

2022 წლის კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის საბოლოო ...

2022 წლის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრან ...

2022 წლის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრან ...