შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
„ღია მეცნიერების” განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

„ღია მეცნიერების” განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა 2021 წლის კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩის“ შედეგები

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა 2021 წლის კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩის“ შედეგები

გამოვლინდა 2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის გამარჯვებული პროექტები

გამოვლინდა 2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის გამარჯვებული პროექტები

2021 წლის კონკურსის  „ლეონარდო და ვინჩის“ გამარჯვებულების  დაჯილდოების ცერემონია

2021 წლის კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩის“ გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია

,, თოვლის ზვავის საწინააღმდეგო ინოვაციური კომპლექსური ღონისძიება"

,, თოვლის ზვავის საწინააღმდეგო ინოვაციური კომპლექსური ღონისძიება"

მოწყვლადი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების რისკების თეორიული კვლევა მოსალოდნელი კატასტროფების ფორმირებისას

მოწყვლადი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების რისკების თეორიული კვლევა მოსალოდნელი კატასტროფების ფორმირებისას

სემინარი ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სწრაფმზარდი მერქნიანი მცენარეების შესწავლა და გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში“  ფარგლებში

სემინარი ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სწრაფმზარდი მერქნიანი მცენარეების შესწავლა და გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში“ ფარგლებში

ელსევიერის ვებინარები

ელსევიერის ვებინარები

მრგვალი მაგიდა „შემოქმედებითი კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება XXI საუკუნის ფორტეპიანოსა და მისი სამომავლო პერსპექტივების კვლევის მაგალითზე“

მრგვალი მაგიდა „შემოქმედებითი კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება XXI საუკუნის ფორტეპიანოსა და მისი სამომავლო პერსპექტივების კვლევის მაგალითზე“

ონლაინ კონფერენცია „სამეცნიერო იდეიდან ინდუსტრიულიზაციისკენ”

ონლაინ კონფერენცია „სამეცნიერო იდეიდან ინდუსტრიულიზაციისკენ”

შეხვედრა საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების პრიზიორებთან

შეხვედრა საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების პრიზიორებთან

ახალგაზრდა მეცნიერების დაჯილდოება

ახალგაზრდა მეცნიერების დაჯილდოება