შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
რუსთაველის სამეცნიერო ფონდმა საბერძნეთის ელჩს  უმასპინძლა

რუსთაველის სამეცნიერო ფონდმა საბერძნეთის ელჩს უმასპინძლა

2021 წლის „კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის” საბოლო ...

2021 წლის „კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის” საბოლო ...

ფიზიკის რიგით 51-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

ფიზიკის რიგით 51-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

მათემატიკის  რიგით 62-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

მათემატიკის რიგით 62-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

ბიოლოგიის რიგით 32-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

ბიოლოგიის რიგით 32-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

საფრანგეთის ელჩი რუსთაველის ფონდს ესტუმრა

საფრანგეთის ელჩი რუსთაველის ფონდს ესტუმრა

ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა  „ქართული ხელნაწერი“

ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“

შეხვედრა სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის საქმეთა დროებით რწმუნებულთან

შეხვედრა სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის საქმეთა დროებით რწმუნებულთან

2021  წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შუალედური შედეგები!

2021 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შუალედური შედეგები!

კონფერენცია „ქართული დიასპორა: წარსული და თანამედროვეობა“

კონფერენცია „ქართული დიასპორა: წარსული და თანამედროვეობა“

ფონდი აცხადებს სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშ ...

ფონდი აცხადებს სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშ ...

2021 წლის „საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ საგრანტო კონკურსის“ საბოლოო შედეგები

2021 წლის „საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ საგრანტო კონკურსის“ საბოლოო შედეგები