შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა!

2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა!

საკონსულტაციო შეხვედრა - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“ ...

საკონსულტაციო შეხვედრა - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“ ...

რეგიონალურ მეცნიერთა საბჭოს რიგით მე-4 სხდომა

რეგიონალურ მეცნიერთა საბჭოს რიგით მე-4 სხდომა

2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა!

2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა!

პროექტის - “ Twinning  ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ მმართველი კომიტეტის  შეხვედრა

პროექტის - “ Twinning ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ მმართველი კომიტეტის შეხვედრა

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება EURAXESS - საქართველოს ეროვნული პორტალის ოპერირების პრინციპების დამტკიცების შესახებ

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება EURAXESS - საქართველოს ეროვნული პორტალის ოპერირების პრინციპების დამტკიცების შესახებ

ფონდი აცხადებს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტი ...

ფონდი აცხადებს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტი ...

სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში  და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა

სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა

 დირექტორის ბრძანება  Euraxess - საქართველოს ცენტრის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ

დირექტორის ბრძანება Euraxess - საქართველოს ცენტრის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ

ფონდი აცხადებს 2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

ფონდი აცხადებს 2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

2021 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“ საკონსულტაციო შეხვედრა

2021 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“ საკონსულტაციო შეხვედრა

2021 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა

2021 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა