შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
2023 წლის ბიოლოგიის 34-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

2023 წლის ბიოლოგიის 34-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ, ნოდარ პაპუკაშვილმა რუსთაველოს სამეცნიერო ფონდში გაცნობითი შეხვედრა გამართა

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ, ნოდარ პაპუკაშვილმა რუსთაველოს სამეცნიერო ფონდში გაცნობითი შეხვედრა გამართა

2023 წლის მათემატიკის 64-ე საერთაშორისო სასწავლო  ოლიმპიადებისათვის  შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2023 წლის მათემატიკის 64-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ცვლილება გენერალური დირექტორის N 23 ბრძანებაში

ცვლილება გენერალური დირექტორის N 23 ბრძანებაში

2023 წლის ფიზიკის 53-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

2023 წლის ფიზიკის 53-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

2023 წლის ფიზიკის 53-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

2023 წლის ფიზიკის 53-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

2023 წლის ბიოლოგიის 34 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2023 წლის ბიოლოგიის 34 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2023 წლის ქიმიის  55-ე საერთაშორისო სასწავლო  ოლიმპიადებისათვის  შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2023 წლის ქიმიის 55-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ქიმიის 55- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

ქიმიის 55- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

ბიოლოგიის 34- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

ბიოლოგიის 34- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

მათემატიკის 64- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

მათემატიკის 64- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

რუსთაველის  ფონდი ღონისძიებაზე „ევროპის დღე-2023“

რუსთაველის ფონდი ღონისძიებაზე „ევროპის დღე-2023“