შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
მათემატიკის 61-ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები

მათემატიკის 61-ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები

პროექტი  „ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის მინერალოგიურ თავისებურებათა კვლევა ინოვაციური მეთოდებით“ - შედეგების პრეზენტაცია და დისერტაციის დაცვ ...

პროექტი „ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის მინერალოგიურ თავისებურებათა კვლევა ინოვაციური მეთოდებით“ - შედეგების პრეზენტაცია და დისერტაციის დაცვ ...

2020 წლის ბიოლოგიის 31-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2020 წლის ბიოლოგიის 31-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ისტორიული ბაიბურთის კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

ისტორიული ბაიბურთის კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

2020 წლის ბიოლოგიის 31-ე  საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის (IBO 2020) , საქართველოს ნაკრები გუნდის შესარჩევი ტურები

2020 წლის ბიოლოგიის 31-ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის (IBO 2020) , საქართველოს ნაკრები გუნდის შესარჩევი ტურები

ქიმიის 52-ე (IChO 2020)  საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

ქიმიის 52-ე (IChO 2020) საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

პრეზენტაცია „ვერლიბრის ფორმალური და სემანტიკური მხარე"

პრეზენტაცია „ვერლიბრის ფორმალური და სემანტიკური მხარე"

 ქიმიის 52-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ქიმიის 52-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2020 წლის ქიმიის 52-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა

2020 წლის ქიმიის 52-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა

ცვლილება ფონდის დირექტორის 2020 წლის 28 თებერვლის N 13 ბრძანებაში

ცვლილება ფონდის დირექტორის 2020 წლის 28 თებერვლის N 13 ბრძანებაში

ბრძანება 2020 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების მომზადებისა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში მათი მონაწილ ...

ბრძანება 2020 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების მომზადებისა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში მათი მონაწილ ...

ავსტრიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან შეხვედრა

ავსტრიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან შეხვედრა