შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
შეხვედრა პროექტ TWINNING - ის წარმომადგენლებთან

შეხვედრა პროექტ TWINNING - ის წარმომადგენლებთან

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა კონფერენციას „საქართველოს სრული ჩართულობა პროგრამაში Horizon Europe“ უმასპინძლა

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა კონფერენციას „საქართველოს სრული ჩართულობა პროგრამაში Horizon Europe“ უმასპინძლა

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი ევროპა“-ში მონაწილეობისათვის, საპროექტო განაცხადების მომზადების ტრენინგი

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი ევროპა“-ში მონაწილეობისათვის, საპროექტო განაცხადების მომზადების ტრენინგი

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

ქართული ხელნაწერი წიგნის    მომხატველ ოსტატთა შემოქმედება (X-XIXსს.)

ქართული ხელნაწერი წიგნის მომხატველ ოსტატთა შემოქმედება (X-XIXსს.)

ფონდი აცხადებს 2022 წლის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის კონკურსს - “ქალები მეცნიერებაში“ - განსაკუთრებული მიღწევებისათ ...

ფონდი აცხადებს 2022 წლის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის კონკურსს - “ქალები მეცნიერებაში“ - განსაკუთრებული მიღწევებისათ ...

 ფონდი აცხადებს კონკურსს „საერთაშორისო პროგრამებში ქართველ მეცნიერთა ჩართულობის ხელშეწყობის“ პროგრამის ქვეპროგრამა „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ...

ფონდი აცხადებს კონკურსს „საერთაშორისო პროგრამებში ქართველ მეცნიერთა ჩართულობის ხელშეწყობის“ პროგრამის ქვეპროგრამა „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ...

საკონსულტაციო შეხვედრა - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგ ...

საკონსულტაციო შეხვედრა - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგ ...

ფონდი აცხადებს 2022 წლის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგ ...

ფონდი აცხადებს 2022 წლის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგ ...

საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსშ ...

საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსშ ...

კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საყურად ...

კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საყურად ...

კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საყურად ...

კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საყურად ...