შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ონლაინ  საინფორმაციო შეხვედრები „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში

ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრები „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში

17 მარტს ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის „ინტერსექტორული თანამშრომლობის გაძლიერება კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ ოფიციალური დას ...

17 მარტს ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის „ინტერსექტორული თანამშრომლობის გაძლიერება კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ ოფიციალური დას ...

ფონდი აცხადებს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტი ...

ფონდი აცხადებს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტი ...

ევროკავშირის მხარდაჭერით, საქართველომ, მეცნიერებასა და ბიზნესს შორის დიალოგის ღონისძიებას პირველად უმასპიძლა

ევროკავშირის მხარდაჭერით, საქართველომ, მეცნიერებასა და ბიზნესს შორის დიალოგის ღონისძიებას პირველად უმასპიძლა

2023 წლის სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობ ...

2023 წლის სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობ ...

 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ინტერნაციონალური სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ინტერნაციონალური სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

 2023 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების მწვრთნელთა გუნდის დამტკიცების თაობაზე

2023 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების მწვრთნელთა გუნდის დამტკიცების თაობაზე

ფონდი აცხადებს 2023 წლის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის კონკურსს - “ქალები მეცნიერებაში“ - განსაკუთრებული მიღწევებისათ ...

ფონდი აცხადებს 2023 წლის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის კონკურსს - “ქალები მეცნიერებაში“ - განსაკუთრებული მიღწევებისათ ...

2023 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების შერჩევის, მომზადებისა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში მათი მონაწი ...

2023 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების შერჩევის, მომზადებისა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში მათი მონაწი ...

ფონდი აცხადებს 2023 წლის საგრანტო კონკურსის „მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების“ მეორე ლოტს

ფონდი აცხადებს 2023 წლის საგრანტო კონკურსის „მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების“ მეორე ლოტს

ETHICS - ის კონსორციუმის პარტნიორების პირველი შეხვედრა

ETHICS - ის კონსორციუმის პარტნიორების პირველი შეხვედრა

ფონდი აცხადებს 2023 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

ფონდი აცხადებს 2023 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს