შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
„დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

„დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

„სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალ ...

„სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალ ...

შეხვედრა საფრანგეთის ეროვნულ კვლევით ცენრტთან

შეხვედრა საფრანგეთის ეროვნულ კვლევით ცენრტთან

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საერთაშორისო კონფერენცია „ევროკავშირი - შავი ზღვის თანამშრომლობა მეცნიერებაში, ტექნოლოგიასა და ინოვაციაში: ერთობლივად შეთანხმებული STI პროგრამა“

საერთაშორისო კონფერენცია „ევროკავშირი - შავი ზღვის თანამშრომლობა მეცნიერებაში, ტექნოლოგიასა და ინოვაციაში: ერთობლივად შეთანხმებული STI პროგრამა“

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

შეხვედრა გამომცემლობა ELSEVIER-ის წარმომადგენლებთან

შეხვედრა გამომცემლობა ELSEVIER-ის წარმომადგენლებთან

2017 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2017 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების მოპოვების მსურველთა საყურადღებოდ!

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების მოპოვების მსურველთა საყურადღებოდ!

ფონდი აცხადებს ,,შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ კონკურსს

ფონდი აცხადებს ,,შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ კონკურსს

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტი  Advanced Grants

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტი Advanced Grants