შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
მუსლიმური საკულტო ძეგლები

მუსლიმური საკულტო ძეგლები

ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში

ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში

ძველქართული-ძველბერძნული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი (II ტომად)

ძველქართული-ძველბერძნული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი (II ტომად)

უძველესი მეტალურგია და სამთო საქმე საქართველოში

უძველესი მეტალურგია და სამთო საქმე საქართველოში

საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია

საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია

სოციალური რეალიზმის თეორიული ისტორია (II ტომად)

სოციალური რეალიზმის თეორიული ისტორია (II ტომად)

კუნელი (CRATAEGUS L.), ჯუმბერ ლომიძე, როზა ბიძინაშვილი, ჯემალ ნაკაიძე

კუნელი (CRATAEGUS L.), ჯუმბერ ლომიძე, როზა ბიძინაშვილი, ჯემალ ნაკაიძე

თბილისის მიდამოებში მოზარდი სამკურნალო სარეველა მცენარეები, რ. ბიძინაშვილი, მ. ელბაქიძე, ნ. ცხადაძე, ხ. ხაიკაშვილი

თბილისის მიდამოებში მოზარდი სამკურნალო სარეველა მცენარეები, რ. ბიძინაშვილი, მ. ელბაქიძე, ნ. ცხადაძე, ხ. ხაიკაშვილი

საიდუმლოდ შენახული ქართული საგანძური (ოქსფორდის ბოდლის ბიბლიოთეკის უორდროპის კოლექციის კუთვნილი მასალები), შორენა ბორაშვილი - შტოიერი

საიდუმლოდ შენახული ქართული საგანძური (ოქსფორდის ბოდლის ბიბლიოთეკის უორდროპის კოლექციის კუთვნილი მასალები), შორენა ბორაშვილი - შტოიერი

შოთა რუსთაველის ”ვეფხისტყაოსანი” და ბერძნული რომანი, მაია კაკაშვილი

შოთა რუსთაველის ”ვეფხისტყაოსანი” და ბერძნული რომანი, მაია კაკაშვილი

სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ არსებული დისკურსები, თამარ ჩარკვიანი

სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ არსებული დისკურსები, თამარ ჩარკვიანი

პოლიტიკური დაპირისპირებები და ეროვნული ხელისუფლების დამხობა საქართველოში (1987-1992 წ.წ.), დიმიტრი შველიძე

პოლიტიკური დაპირისპირებები და ეროვნული ხელისუფლების დამხობა საქართველოში (1987-1992 წ.წ.), დიმიტრი შველიძე