შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
2016 წლის საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების, რეზერვისტებისა და საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობის დამტკიცება

2016 წლის საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების, რეზერვისტებისა და საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობის დამტკიცება

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა GMUS

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა GMUS

ცვლილება  გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობებში

ცვლილება გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობებში

ცვლილება  ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობებში

ცვლილება ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობებში

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

IncoNet EaP-ის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ საანგარიშო შეხვედრა გაიმართა

IncoNet EaP-ის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ საანგარიშო შეხვედრა გაიმართა

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსით დაინტერესებულთათვის

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსით დაინტერესებულთათვის

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

ინფორმატიკის 2016 წლის  28-ე სართაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

ინფორმატიკის 2016 წლის 28-ე სართაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

ცვლილება უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის კონკურსის პირობებში

ცვლილება უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის კონკურსის პირობებში