შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

ფუნდამენტური კვლევებისათვის  სახელმწიფო სამეცნიერო  გრანტების 2016 წლის კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

დამატებითი ინფორმაცია გამოყენებითი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირველ ეტაპთან დაკავშირებით

დამატებითი ინფორმაცია გამოყენებითი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირველ ეტაპთან დაკავშირებით

გამოვიდა Black Sea Horizon ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების საინფორმაციო ბიულეტენი

გამოვიდა Black Sea Horizon ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების საინფორმაციო ბიულეტენი

მადლობის წერილი

მადლობის წერილი

Black Sea Horizon  პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ვირტუალური, საინფორმაციო შეხვედრა

Black Sea Horizon პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ვირტუალური, საინფორმაციო შეხვედრა

2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტების წარმდგენთა საყურადღებოდ!

2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტების წარმდგენთა საყურადღებოდ!

“ჰორიზონტი 2020“-ის კონფერენცია

“ჰორიზონტი 2020“-ის კონფერენცია

ტრენინგი - „ჰორიზონტი 2020“- თვის საპროექტო წინადადების წერა

ტრენინგი - „ჰორიზონტი 2020“- თვის საპროექტო წინადადების წერა

ციფრული საზოგადოების ფორმირების მინისტერიალი

ციფრული საზოგადოების ფორმირების მინისტერიალი