შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
გამოყენებითი კვლევების საგრატო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

გამოყენებითი კვლევების საგრატო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2016 წლის გამოყენებითი კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

2016 წლის გამოყენებითი კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

სამუშაო შეხვედრა- ფონდს, „საქპატენტსა“ და “GITA-ს” შორის

სამუშაო შეხვედრა- ფონდს, „საქპატენტსა“ და “GITA-ს” შორის

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

ORAU-ს ვიცე პრეზიდენტის, ტონი ლესტერის ვიზიტი

ORAU-ს ვიცე პრეზიდენტის, ტონი ლესტერის ვიზიტი

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსის შედეგები

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგები

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

ფონდი აცხადებს სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების კონკურსს

ფონდი აცხადებს სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების კონკურსს

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „CASI“-სა და  „PE2020“ პროექტების ფარგლებში დაგეგმილი ერთობლივი კონფერენციის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „CASI“-სა და „PE2020“ პროექტების ფარგლებში დაგეგმილი ერთობლივი კონფერენციის შესახებ