შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
Elsevier-ისა და Scopus-ის სემინარი სამეცნიერო ჟურნალებისთვის

Elsevier-ისა და Scopus-ის სემინარი სამეცნიერო ჟურნალებისთვის

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

მარტ საარმას საჯარო ლექცია

მარტ საარმას საჯარო ლექცია

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გაიმართა

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გაიმართა

Elsevier-ისა და  Scopus-ის სემინარი სამეცნიერო ჟურნალებისთვის

Elsevier-ისა და Scopus-ის სემინარი სამეცნიერო ჟურნალებისთვის

ესტონეთის დამოუკიდებლობის დღე

ესტონეთის დამოუკიდებლობის დღე

როჯერ ქაშმორის საჯარო ლექცია  - „ენერგეტიკა 21-ე საუკუნეში“

როჯერ ქაშმორის საჯარო ლექცია - „ენერგეტიკა 21-ე საუკუნეში“

2015 წლის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის (PICS) შედეგები

2015 წლის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის (PICS) შედეგები

ზამთრის ქართველოლოგიური სკოლა - 2016

ზამთრის ქართველოლოგიური სკოლა - 2016

მეცნიერთა შეხვედრა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში

მეცნიერთა შეხვედრა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა