შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების  შესახებ ანგარიში გამოქვეყნდა

საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების შესახებ ანგარიში გამოქვეყნდა

გამოცხადდა ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

გამოცხადდა ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის  (Icho-48) შედეგები

ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის (Icho-48) შედეგები

საკონსულტაციო დღე

საკონსულტაციო დღე

ფონდი აცხადებს მოკლევადიან ინდივიდუალურ სამოგზაურო   საგრანტო კონკურსს, საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად, 2016 წლის 1 ოქტო ...

ფონდი აცხადებს მოკლევადიან ინდივიდუალურ სამოგზაურო საგრანტო კონკურსს, საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად, 2016 წლის 1 ოქტო ...

ინფორმატიკის ნაკრები გუნდის შედეგები ცენტრალური ევროპის ოლიმპიადაზე

ინფორმატიკის ნაკრები გუნდის შედეგები ცენტრალური ევროპის ოლიმპიადაზე

ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადა 2016  (Icho-48)

ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადა 2016 (Icho-48)

ქიმიაში მოსწავლეთა საერთაშორისო ოლიმპიადა გაიხსნა

ქიმიაში მოსწავლეთა საერთაშორისო ოლიმპიადა გაიხსნა

ინფორმაცია ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების კონკურსიდან მოხსნილი საპროექტო განაცხადების შესახებ

ინფორმაცია ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების კონკურსიდან მოხსნილი საპროექტო განაცხადების შესახებ

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

Elsevier–ის მიერ დაბეჭდილი მონოგრაფია

Elsevier–ის მიერ დაბეჭდილი მონოგრაფია

საქართველოს ნაკრები გუნდი ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადიდან სიგელებით დაბრუნდა

საქართველოს ნაკრები გუნდი ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადიდან სიგელებით დაბრუნდა