კონკურსების კალენდარი

წარმატებული პროექტები

პარტნიორები

მედია ჩვენ შესახებ

ხშირად დასმული კითხვები

სიახლეები

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!!!

26/05/2016
ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 22 აპრილის №78 ბრძანებით დამტკიცებულ ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის პირობების (დანართი № 1) მე-7 მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, საკონკურსოდ წარმოდგენილი N 3-10  დანართების ინგლისური ვერსიების გვერდების რაოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 35 გვერდს. შესაბამისად, დანართი 2-ის გვერდების რაოდენობა სათვალავში არ მიიღება.
სრულად

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!!!

26/05/2016
ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 21 აპრილის №77 ბრძანებით დამტკიცებულ გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის პირობების (დანართი № 1) მე-7 მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, საკონკურსოდ წარმოდგენილი N 3-10  დანართების ინგლისური ვერსიების გვერდების რაოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 35 გვერდს. შესაბამისად, დანართი 2-ის გვერდების რაოდენობა სათვალავში არ მიიღება.
სრულად
გამოკითხვა

მეცნიერების რომელ დარგებს თვლით პრიორიტეტულად ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის

სტაისტიკის ნახვა
სულ: 1454 ხმა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
0%
ინჟინერია და ტექნოლოგიები
0%
მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები
0%
აგრარული მეცნიერებები
0%
სოციალური მეცნიერებები
0%
ჰუმანიტარული მეცნიერებები
0%
ქართველოლოგია და საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები
0%
უკან