შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
პროექტის - “ Twinning ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ მმართველი კომიტეტის შეხვედრა

პროექტის - “ Twinning ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ მმართველი კომიტეტის შეხვედრა

სემინარი "მწვანე გარიგების პერსპექტივები და მდგრადი განვითარება"

სემინარი "მწვანე გარიგების პერსპექტივები და მდგრადი განვითარება"

პროექტის - “ Twinning ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ მმართველი კომიტეტის შეხვედრა

პროექტის - “ Twinning ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ მმართველი კომიტეტის შეხვედრა

პროექტის - “ Twinning  ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ მმართველი კომიტეტის  შეხვედრა

პროექტის - “ Twinning ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ მმართველი კომიტეტის შეხვედრა

“Twinning – ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ რიგით მეორე ვირტუალური სამუშაო შეხვედრა „პრიორიტეტები ...

“Twinning – ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ რიგით მეორე ვირტუალური სამუშაო შეხვედრა „პრიორიტეტები ...

დისტანციური შეხვედრა SWOT ანალიზისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით

დისტანციური შეხვედრა SWOT ანალიზისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით

დისტანციური  შეხვედრა SWOT ანალიზის მიმართულებით

დისტანციური შეხვედრა SWOT ანალიზის მიმართულებით

,,Twinning“-  ის  მმართველი კომიტეტის მე - 3 შეხვედრა

,,Twinning“- ის მმართველი კომიტეტის მე - 3 შეხვედრა

ონლაინ კონფერენცია  „მეცნიერების და ბიზნესის თანამშრომლობა“

ონლაინ კონფერენცია „მეცნიერების და ბიზნესის თანამშრომლობა“

საერთაშორისო ონლაინ ტრენინგი   “სამეცნიერო კომუნიკაციის აქტივობების მომზადება”

საერთაშორისო ონლაინ ტრენინგი “სამეცნიერო კომუნიკაციის აქტივობების მომზადება”

ფონდის თანამშრომლების მონაწილეობა Twinning-ის კომპონენტის  ,,სამეცნიერო კომუნიკაციისა და მეცნიერება-ბიზნესის თანამშრომლობის ხელშეწყობა’’ სამუშაო შეხვე ...

ფონდის თანამშრომლების მონაწილეობა Twinning-ის კომპონენტის ,,სამეცნიერო კომუნიკაციისა და მეცნიერება-ბიზნესის თანამშრომლობის ხელშეწყობა’’ სამუშაო შეხვე ...

პროექტ  ”Twinning“-ის მმართველი კომიტეტის შეხვედრა

პროექტ ”Twinning“-ის მმართველი კომიტეტის შეხვედრა