შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
2016 წლის მათემატიკის 57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის პირველი და მეორე ტურების აპელაციის შედეგები

2016 წლის მათემატიკის 57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის პირველი და მეორე ტურების აპელაციის შედეგები

ფიზიკის 47-ე საერთაშორისო მესამე და მეოთხე შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები

ფიზიკის 47-ე საერთაშორისო მესამე და მეოთხე შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები

ფონდი აცხადებს გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსს

ფიზიკის  47-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მეოთხე ტური

ფიზიკის 47-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მეოთხე ტური

2016 წლის მათემატიკის 57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2016 წლის მათემატიკის 57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ფიზიკის  47-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მესამე ტური

ფიზიკის 47-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მესამე ტური

საკონსულტაციო დღეები

საკონსულტაციო დღეები

ჰორიზონტი 2020 მონიტორინგის ანგარიშს აქვეყნებს

ჰორიზონტი 2020 მონიტორინგის ანგარიშს აქვეყნებს

მათემატიკის 57 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები

მათემატიკის 57 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები

2016 წლის ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2016 წლის ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

გამოცხადდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და ფონდის ერთობლივი კონკურსი - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“

გამოცხადდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და ფონდის ერთობლივი კონკურსი - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“

SRNS-Elsevier - მეცნიერებისა და განვითარების ფორუმი და სემინარი

SRNS-Elsevier - მეცნიერებისა და განვითარების ფორუმი და სემინარი