შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2017 წლის სამუშაო პროგრამა

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2017 წლის სამუშაო პროგრამა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას Horizon 2020 გზამკვლევების  შესახებ

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას Horizon 2020 გზამკვლევების შესახებ

ევროპა 2030 და მომდევნო ჩარჩო პროგრამა

ევროპა 2030 და მომდევნო ჩარჩო პროგრამა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ERC საგრანტო კონკურისის შესახებ ERC Advanced Grants

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ERC საგრანტო კონკურისის შესახებ ERC Advanced Grants

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ICMPD-ის კონკურსის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ICMPD-ის კონკურსის შესახებ

გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შეფასების რეგიონული პლატფორმის შეხვედრა

გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შეფასების რეგიონული პლატფორმის შეხვედრა

ოკრიჯთან ასოცირებული უნივერსიტეტებთან (ORAU) თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი შეხვედრა

ოკრიჯთან ასოცირებული უნივერსიტეტებთან (ORAU) თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი შეხვედრა

სამეცნიერო კონფერენცია რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში

სამეცნიერო კონფერენცია რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში

ჰორიზონტ 2020-ის ვებინარის სერიები

ჰორიზონტ 2020-ის ვებინარის სერიები

19 მაისის საკონსულტაციო დღე

19 მაისის საკონსულტაციო დღე

ჰორიზონტი 2020-ის ჯანდაცვის საპარტნიორო დღე 2016

ჰორიზონტი 2020-ის ჯანდაცვის საპარტნიორო დღე 2016