შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ICMPD-ის კონკურსის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ICMPD-ის კონკურსის შესახებ

გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შეფასების რეგიონული პლატფორმის შეხვედრა

გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შეფასების რეგიონული პლატფორმის შეხვედრა

ოკრიჯთან ასოცირებული უნივერსიტეტებთან (ORAU) თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი შეხვედრა

ოკრიჯთან ასოცირებული უნივერსიტეტებთან (ORAU) თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი შეხვედრა

სამეცნიერო კონფერენცია რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში

სამეცნიერო კონფერენცია რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში

ჰორიზონტ 2020-ის ვებინარის სერიები

ჰორიზონტ 2020-ის ვებინარის სერიები

19 მაისის საკონსულტაციო დღე

19 მაისის საკონსულტაციო დღე

ჰორიზონტი 2020-ის ჯანდაცვის საპარტნიორო დღე 2016

ჰორიზონტი 2020-ის ჯანდაცვის საპარტნიორო დღე 2016

პირველი ბიოქიმიური კონგრესი - „ბიოქიმიის თანამედროვე პრობლემები“

პირველი ბიოქიმიური კონგრესი - „ბიოქიმიის თანამედროვე პრობლემები“

სამეცნიერო ღონისძიებები IADCES-SCOPUS 2016

სამეცნიერო ღონისძიებები IADCES-SCOPUS 2016

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის საინფორმაციო დღე და სემინარი ეროვნული საკონტაქტო პირებისათვის (NCP)

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის საინფორმაციო დღე და სემინარი ეროვნული საკონტაქტო პირებისათვის (NCP)

საერთაშორისო თანამშრომლობა ,,ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში

საერთაშორისო თანამშრომლობა ,,ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო კონფერენცია