შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გარდამავალი პერიოდი ანუ როგორ დავიწყოთ ყურძნის ბიოწარმოება

 

 

 

    ნაშრომი მომზადებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გამოყენებითი კვლევების გრანტის (ხელშეკრულება #216943) „საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“ ფარგლებში.

წიგნის სრული ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????