შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

რეგიონალური ლოგისტიკური აგრაგული ცენტრების სტრუქტურულ ფუნქციონალური და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ოპტიმიზაცია

 

 

დისერტაციის სრული ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????