შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შენობათა თბოდაცვის ტექნოლოგიების დამუშავება საერთაშორისო ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნათა საფუძველზე საქართველოს პირობებისათვის

 

 

დისერტაციის სრული ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????