შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

Changeability of Surface Ozone Concentration in Tbilisi in 1984-2010

სრული ელექტრონული ვერსია  შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????