შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

Comparative Characteristics of Light Ions Content in the Urban and Ecologically Clean Locality in Georgia

სრული ელექტრონული ვერსია  შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????