შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

The feedback effect of intensity of ionizing radiation with the light Ions content in atmosphere. Paradox (the Tbilisi type of a smog), or usual phenomenon for the strongly pollution cities

სრული ელექტრონული ვერსია  შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????