შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“2017 წლის  კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა  საყურადღებოდ!

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“2017 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

ფონდი აცხადებს მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსს მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში

ფონდი აცხადებს სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსს მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში

გამოკითხვა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროსთან დაკავშირებით

გამოკითხვა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროსთან დაკავშირებით

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  განცხადება

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის განცხადება

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

შეხვედრა სტუდენტებთან

შეხვედრა სტუდენტებთან

ფონდი აცხადებს „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ 2017 წლის  კონკურსს

ფონდი აცხადებს „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ 2017 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსს

ევროპული კვლევების საბჭოს სამეცნიერო კონფერენციის პირდაპირი ეთერი

ევროპული კვლევების საბჭოს სამეცნიერო კონფერენციის პირდაპირი ეთერი