შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფოტოქიმიური სმოგი თბილისში

სრული ელექტრონული ვერსია  შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????